Fylls i vid medtag av medicinsk utrustning

Detta formulär används vid resa med en charterflyg (8-siffrigt bokningsnummer). Vid resa med reguljärflyg (7-siffrigt bokningsnummer), vänligen kontakta oss på telefon 0771-995 995. Vänligen notera att läkarintyg på engelska behövs om den medicinska utrustningen transporteras som handbagage. Läkarintyget kan behöva visas vid säkerhetskontrollen.

Copyright Ving